บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

หน้าแรก

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

งานมหกรรมที่บริษัทฯ เข้าร่วม

SMPC's ผู้ผลิตถังแก๊ส ระดับโลก

บริษัทได้รับมาตรฐานระดับสากล

สามารถผลิตได้หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อปี 2524 เป็นผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวระดับโลก บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากนานาชาติ ทำให้ลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลกไว้วางใจในคุณภาพของถังแก๊ส “SMPC”

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานระดับสากล

ข้อมูลบริษัท

สินค้าและบริการ

นักลงทุนสัมพันธ์